En vanlig dag på Hultan International…

13 09 2013

Saxat ur Inrikesflygets branschtidning för ungefär  20 år sedan:

IMG_0870_blog_small
Ja det kunde som synes gå livat till på en småländsk regionalflygplats i början av 90-talet. Sett från “vittnesbåset”: marknadschef, flygplatschef, en till synes obekymrad bonde och en “kolugn” rymling. Undrar om gräset var grönare på andra sidan stängslet?

hlf_incident001_blog_small

Annonser